วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สุขภาพดีได้ด้วยการรำมวย "เต้าเต๋อซิ่นซี"

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดีได้ด้วยการรำมวย : เต้าเต๋อซิ่นซี
ปัจจุบันนี้ ชีวิตคนเมืองนับวันจะห่างจากธรรมชาติไปเรื่อยๆ วันหนึ่งๆ ดำเนินชีวิตไปตามสังคม
กำหนด ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่ทำให้มนุษย์พบกับ
ความสุขในการดำเนินชีวิตที่แท้จริง หรือมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือมี
สุขภาพจิตที่ดี มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ผาสุกได้ มนุษย์ยังมีทุกข์ มีสารพัดโรคภัยแปลกๆ ใหม่ๆ ที่รักษาหายบ้าง
ไม่หายบ้าง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
เมื่อดูจากผลการวิจัยของแพทย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่าโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์มีสาเหตุมาจาก
จิตถึงร้อยละ 70 สุขภาพจิตนั้นสำคัญยิ่งกับร่างกาย การมีอารมณ์ไม่ดี อารมณ์เสีย หงุดหงิด โกรธง่าย เป็น
ระยะเวลานานเป็นเหตุให้จังหวะนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ในสมองสับสน ระบบคัดหลั่งของประสาท
ขาดประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายขาดความสมดุล ร่างกายมีภูมิคุ้มกันน้อยลง เป็นสาเหตุให้คน เจ็บป่วย ไม่
สบาย และเมื่อร่างกายไม่สบายก็ต้องไปพบแพทย์ต้องรับประทานยา วิตามินต่างๆ ต้อง ฉีดยา รับประทาน
อาหารเสริม และที่สำคัญแพทย์มักจะแนะนำให้ออกกำลังกายด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการออกกำลังกายหลายวิธี
แต่การออกกำลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และผู้เขียนขอแนะนำคือการรำมวย “เต้าเต๋อซิ่นซี”
อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ วิศวกรชาวจีน ท่านได้ศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อจิงของท่านเหลาจื่อ (ประมาณ
2780 ปีมาแล้ว) ท่านเป็นผู้ริเริ่มสรรสร้าง “เทคนิคเต้าเต้าเต๋อซิ่นซี” เป็นเทคนิคล้ำยุคที่ใช้กายภาพบำบัด
สมาธิบำบัด จิตบำบัด และดนตรีบำบัด โดยนำมาบูรณาการกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งได้เผยแพร่
ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเพื่อคนยุคใหม่ มุ่งเน้นช่วยมนุษย์พัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน
การรำมวยนี้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์หัวใจ เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ทะลวงลิ้นปิด - เปิดพิเศษใน
ร่างกายของเรา ทำให้อนุมูลอิสระของออกซิเจน (สาเหตุของการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง) ให้อยู่ในสภาพเป็น
กลางเสริมให้เลือดไหลเวียนดีทั่วร่างกาย ปรับคุณภาพโลหิตให้ดีขึ้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขจัด
โรค เสริมสุขภาพร่างกาย ขณะรำไปพร้อมเสียงเพลงสื่อคุณธรรมช่วยชำระล้างจิตวิญญาณของมนุษย์ ปลุก
จิตวิญญาณที่ดีงามซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์เราให้ตื่นขึ้น ถ้ามนุษย์มีคุณธรรมอันดีงามยีนในร่างกายของเราจะถูก
กระตุ้นให้มีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า งดงามและอ่อนวัยขึ้นได้ การฝึกรำมวยเต้าซิ่นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หนึ่งจะมีร่างกายแข็งแรงขึ้น มีภูมิต้านทานโรคดีมากขึ้น เด็กๆ มาฝึกรำมวยจะเจริญเติบโตด้วยความ
สมบูรณ์มีชีวิตชีวา เฉลียวฉลาด ประสิทธิผลเหล่านี้มีข้อพิสูจน์ยืนยันจากผู้ที่ฝึกปฏิบัติจำนวนมาก กิจกรรม
ของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ประกอบด้วย 8 สาขา ดังนี้
• การรำมวยเต้าซิ่น ช่วยพัฒนาระบบใหญ่ของร่างกายทั้ง 9 ระบบ ได้แก่ระบบการ
ไหลเวียนของโลหิต ระบบหัวใจ ระบบหายใจ ระบบสมอง ระบบย่อยอาหาร ระบบเนื้อเยื่อ
พังผืด ระบบปัสสาวะ ระบบเส้นโลหิตฝอย และระบบโครงกระดูก
• การออกกายบริหารเต้าซิ่น ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย และรับพลังธรรมชาติ ซึ่งช่วยทำ
ให้ร่างกายแข็งแรง พัฒนาสมองซีกขวาโดยเฉพาะในด้านความจำและสมองซีกซ้ายในด้าน
ภาษาและความคิด
• การฟังดนตรีและการร้องเพลงเต้าซิ่น พัฒนายีนในร่างกาย กระตุ้นสมองและการทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
• การนั่งสมาธิเต้าซิ่น ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรง
แปรเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข
• กิจกรรมนันทนาการ คือการเต้นรำขจัดสารพิษที่สะสมในร่างกาย (ออกทางเหงื่อ)
• เทคนิคพัฒนาสมรรถวิสัยซอฟต์แวร์ร่างกาย เป็นวิธีการที่ใช้สื่อถ้อยคำภาษา ขจัดอาการหรือ
โรคต่างๆ พัฒนาสติปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต
การร่วมฝึกปฏิบัติ คือการเข้ากิจกรรมกลุ่มประจำสัปดาห์ที่ บริษัท ซิ่นซีสากล ซอยสาธุ
ประดิษฐ์ 56 หรือปฏิบัติประจำเดือน ( 3-7 วัน) ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติ อ. บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี
• การรับใช้สังคม คือ การสละกำลังกาย และกำลังปัญญารับใช้มวลมนุษยชาติ
การรำมวยเต้าซิ่น เป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนัก ไม่เหนื่อยแรง ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียเวลามาก
การฝึกรำมวย 9 กระบวนท่า จะได้คุณประโยชน์มากมาย ได้ความงาม และแข็งแรงจากภายในแสดงออกสู่
ภายนอก เมื่อฝึกเสร็จก็ไม่เหนื่อย ไม่เพลีย กลับสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเหมือนได้ขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย
ออกไป ส่งผลให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้ทันทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะกับคนยุคสมัยใหม่จริงๆ
คนจำนวนมาหลังจากฝึกรำมวยเต้าซิ่นรู้สึกร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น ภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น โรค
ต่างๆ ที่เคยเป็นได้หายไปโดยไม่รู้ตัว เช่น โรคกระดูก โรคภูมิแพ้ หอบหืด ปวดศีรษะ ไมแกรน ความดัน
โลหิตสูง ต่ำ โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้ พังผืด ไขข้ออักเสบ รูมาติซั่ม ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
สามารถนอนหลับได้ดี ใจเย็นขึ้น จิตใจกระตือรือร้น เอาการเอางานมากขึ้น ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
ชีวิตมีรอยยิ้มมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
ชาวเต้าซิ่นได้ใช้การมอบความรักในเชิงปฏิบัติด้วยการเปิดและสอนการรำมวยเต้าซิ่นตามสถานที่
ต่างๆ ปัจจุบันมีมากกว่า 50 จุดทั่วไปในกรุงเทพฯ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และสวนสาธารณะทั่วๆ ไป
เพราะชาวเต้าซิ่นจะ ช่วยเหลือทุกคนให้มีความสุข เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อมี
ความสุข ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจะขยายความรัก และความสุขไปสู่สังคม ประเทศชาติ และทำให้
ประเทศไทยมีแต่สันติสุขตลอดไป
บรรณานุกรม
ธัญสิริ วิพุทธสกุล. 2550. “มวยเต้าซิ่น : ทางเลือกใหม่แห่งสุขอนามัย”. นิตยสารเต้าซิ่น. 1, 3
(เมษายน) : 75-78.
สุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8582

1 ความคิดเห็น:

  1. จินตนา เชียงราย1 ธันวาคม 2554 02:26

    เคยสนใจ และชำระเงินค่านิตยสารไว้ 1 ปี พร้อมค่าส่งอีก 50 บาท ตั้งแต่สามีไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ประมาณปี 2549 จนบัดนี้ ยังไม่ได้หนังสือซักเล่มเลย

    ตอบลบ