วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เซเว่น

เซเว่นอีเลเว่น ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมหัศจรรย์ ทางธุรกิจของไทยเรา ซึ่งมีไม่กี่บริษัท ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่า ในช่วงที่ประเทศไทยได้เผชิญมรสุมทางเศรษฐกิจ ในปี 2540 บริษัทใหญ่น้อย ต้องโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ซีพี ซึ่งเป็นธุรกิจแสนล้านและเป็นบริษัทแม่ของ 7 eleven ที่จำต้องขายโลตัสเพื่อความอยู่รอด แต่ท่ามกลางมรสุมที่โหมซัด กำลังซื้อส่วนใหญ่ถดถอยประกอบการแข่งขันที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจากกลุ่มทุนค้าปลีกข้ามชาติที่เข้ามายึด ซื้อเบียดกิจการค้าปีกของไทย จนถอยร่นตกเวทีไปเกือบหมดแต่เซเว่นอีเลฟเว่น ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และยังเดินหน้าขยายตรงอย่างต่อเนื่องให้ครบ 2000 สาขาในปีนี้คือความมหัศจรรย์ที่ทำลิ้มลองศึกษาของ 7 eleven ว่า อะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จสรุปได้คือ เซเว่นอีเลฟเว่นมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง เพื่อต่อสู้มรสุมทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือ พื้นฐานอันแข็งแกร่งของการ
ทำธุรกิจบุคคลากรที่ได้สะสมรวมทั้ง การเรียนรู้จากวิกฤติทำให้ได้โอกาสใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาด รูปแบบการนำโปรโมทชั่นการหารายได้เพิ่มจากสินค้าที่ไม่ต้องใช้พื้นที่วางขาย การจัดแฟรนไชน์รูปแบบใหม่หากมิใช่เพราะวิกฤตเศรษฐกิจมุมมองและทิศทางใหม่ของเซเว่นอีเลฟเว่น
1. เป้าหมายขององค์กร “ ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ในย่านอินโดจีน”
2. ปรัชญาขององค์กร “ เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
3. วิสัยทัศน์ (Vision) “ เราคือผู้ให้บริการความสะดวกซื้อ กับลูกค้าทุกชุมชน”
4. พันธกิจ (Mission)
7 – ELEVEN เป็นร้านค้าสะดวกซื้อ ดังนั้น 7 – ELEVEN วิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองว่าสินค้าของร้านค้ามิใช่สิ่งของที่อยู่ในร้าน แต่เป็นขายความสะดวกของลูกค้าและบริการได้ทั้ง 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
ลองพิจารณาว่า 7-Eleven นำ Model SMART มาใช้ในรูปแบบการจัดการของเค้าอย่างไร
planing
Synergistic การวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. เลือกทำธุรกิจการค้าให้เหมาะกับกาลสมัย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าคนไทย
2. ผสมผสานระหว่างจุดเด่นของ “ร้านโชว์ห่วย”กับ “คอนวีเนียนสโตร์” อย่างกลมกลืน
3. เลือกทำเลที่ตั้งร้าน เหมาะสมจัดวางสินค้าอย่างมีระบบระเบียบ
4. คนคือหัวใจสำคัญ ของ 7-Eleven และสร้างความเป็นเลิศด้วยการทำงานเป็นทีม
5. สร้างทีมงานด้วยการรวมคนเก่งและซื่อสัตย์ เน้นทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการกระจายอำนาจ
6. ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ขยายสาขาอย่างรีบเร่ง
7. จากเมืองสู่ป่า ใช้ป่าล้อมเมือง
8. ปรับตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
9. เพิ่มยอดจำหน่าย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
10. ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการบริการทุกระดับประทับใจ
• ด้านการตลาด การสร้างเอกลักษณ์ให้มีความโดดเด่นของ 7 –ELEVEN ให้เป็นที่จดจำของลูกค้า เช่น วลี “ เซเว่น อีเลฟเว่น สวัสดีคะ” “รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มไหมคะ” หรือ การแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย การไหว้ การขอบคุณ และรวมถึงการโฆษณา ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ จนกระทั่งผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วยังรู้จัก 7 – ELEVEN
• ด้านการเติบโต บริษัทไม่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภท ที่ดิน อาคารหรือห้องแถว เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต้องใช้เงินลงทุนสูง เลือกพื้นที่ที่สะดวกซื้อ ในขณะที่ธุรกิจประเภทการขายปลีกให้ผลตอบแทนขั้นต้นในอัตราเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบริษัทได้บทเรียนจากในช่วงแรกบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซื้ออาคารและห้องแถว ทำให้บริษัทขาดทุนในช่วงแรกถึง 100 ล้านบาท และการขยายสามารถเป็นไปอย่างเชื่องช้า
• บริษัทเน้นการขยายสาขาเพื่อเพิ่มปริมาณการขายสินค้าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะที่ธุรกิจนี้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ดังนั้นการขยายสาขาทำให้ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น กำไรจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย โดยการขยายสาขามี 3 รูปแบบคือ
o บริษัทลงทุนเอง
o Franchise
o Sub Area License
• การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเปิดบริการร้าน 7-ELEVEN ในร้าน ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงเหมือนกัน ลูกค้าเติมน้ำมันเพราะมีร้าน 7 –ELEVEN ให้ซื้อสินค้า หรือ ลูกค้าซื้อสินค้าในร้าน 7 – ELEVEN เนื่องจากหยุดรถเติมน้ำมัน เป็นต้น การติดตั้งตู้ ATM ไว้บริการ การสร้างพันธมิตรกับ Bank และ Non Bank Sector เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการเงิน
Achievement-oriented
• การมีรูปแบบมาตรฐานและบริการที่เหมือนกัน เนื่องจาก 7 – ELEVEN เป็นร้านสะดวกซื้อ ที่มีอยู่ถึง 3,000 สาขา และ จะเพิ่มเป็น 5,000 สาขาในอนาคต ผู้บริหารแต่ละสาขาย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องทำการกำหนดรูปแบบมาตรฐานการให้บริการด้านการจัดวางสินค้า การให้บริการของพนักงานหน้าร้าน การพูด ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการทั่วประเทศ ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการของเราที่ไหนจะได้รับมาตรฐานเดียวกัน
Motivation.
• เป็นผู้นำด้านการนำเสนอรูปแบบการบริการใหม่ๆแก่ลูกค้า ทำให้ 7 – ELEVEN ให้บริการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะกลายเป็น one stop service เช่น บริการเคาร์เตอร์เซอร์วิสรับชำระค่าบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าผ่อนชำระค่างวด รวมถึงค่าซื้อสินค้า ค่าตั๋วเครื่องบิน ด้วยวิธีการ สแกนบาร์โค้ด (Bar code) และรวมถึงการพัฒนารูปแบบ 7 – Catalog เพื่อให้ลูกค้าการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ในร้านได้ด้วย
R-rapid
• การที่บริษัทสามารถขยายกิจการร้านสาขา 7-Eleven ได้อย่างรวดเร็วและสามารถบริหารร้านสาขาให้อยู่รอด และเจริญเติบโต เป็นผลมาจากความกล้าในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และการเลือกทำเลในการเปิดร้านสาขาที่เหมาะสม การตัดสินใจที่แม่นยำและทันเวลานี้ เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทำให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถในการมองโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการแย่งชิงพื้นที่ขายขึ้นอยู่กับการติดใจที่รวดเร็วความได้เปรียบของ 7 eleven มีจำนวนสาขาทะลุหลักพัน เพราะยิ่งมีสาขาเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็เพิ่มยอดขายมากเท่านั้น และทำให้มีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้นด้วย และทำให้ต้นทุนถูกลง และนอกจากนี้ 7eleven มีความช่ำชองและแม่นยำ ในการเลือกทำเลซึ่งสิ่งแรกที่ทำคือการหาย่ า น ก า ร ค้ า ใ ห้ เ จ อเ ป รี ย บ เ ห มื อ น มั นเหมือน นกเพื่อให้เห็นเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นถือหลักบินเหมือน นก ว่ายน้ำเหมือน ปลา เจาะแบบหนอน โดยการบินเหมือนนกก็คือการเลือกเทรคโซน จากนั้นทำตัวเหมือนปลาเพื่อวิเคราะห์รายละเอียด เพื่อให้เห็นตรอกซอกซอยการคลื่อนไหว ของผู้คนและศึกษาเชิงลึกเหมือนหนอนเพื่อดูรูปแบบชุมชน จำนวนสถานศึกษา สถานที่ราชการเพื่อนำมาจัดแบ่งโซนพื้นที่ตามเกรด ABC
Technology-powered
• วางแผนในด้านการใช้งานTechnology โดยนำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการขายจากระบบไอทีและสารสนเทศ พิจารณาเลือกสินค้าจากความต้องการของลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าสินค้านั้นต้องเป็นสินค้าจากเครือซี.พี และสินค้าจำนวน 2,500 รายการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เน้นสินค้าที่จะขายได้แน่นอน ส่วนสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าก็ไม่นำมาวางจำหน่าย
• เน้นระบบการจัดส่งโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าถูกลงและประหยัดเวลา ทำให้บริษัทคู่ค้า และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
• การมพัฒนาระบบไอทีและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยโดยเฉพาะการวางระบบร้านสาขา เพื่อรับข้อมูลการขายที่ร้านสาขาได้ทันทีที่มีการขายเกิดขึ้นทำให้ Inventory Management มีประสิทธิภาพ
• บริษัทแสวงหาและสร้างธุรกิจใหม่ครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท นอกเหนือจากการขยายสาขาแล้ว 7 – ELEVEN ยังเน้นการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่น เช่น ธุรกรรม E-Business ร้าน Book smile เทปเพลง ซีดี เป็นต้น
T เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทมีการพัฒนารูปแบบ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า และ การพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น
- การพัฒนาเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- 7 – Catalog
- อาหารจานด่วนและอาหารพิเศษ
- Book smile
- กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (Digital Purse)
- บัตรสมาร์ทเพิร์ส บัตรเติมเงินดิจิตอล,วีซ่า แคช
• สรุป
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ 7 – ELEVEN มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผสมผสานความร่วมมือระหว่าง คน กับ เทคโนโลยี ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง กาลเวลา สถานที่ และประเภทของสินค้า ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป้าหมายที่กำหนดไว้ และที่สำคัญคือการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หวังผลกำไรเกินควร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมจะส่งผลให้ดำเนินธุรกิจธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
organization
Synergistic
บริษัทเน้นการบริหารคนให้มีคุณภาพ และทำงานกันเป็นทีม บริหารงานแบบกระจายอำนาจ ผู้บริหารของ 7 – ELEVEN และ ทีมงาน เน้นให้บริษัทมีการทำงานกันเป็นทีม โดยการที่บริษัทประสบความสำเร็จเกิดจาก Teamwork ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร และ กำหนดค่านิยม 7 ประการขององค์กรเพื่อให้พนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น และชื่นชมความงามแห่งชีวิต การพัฒนาบุคคลกรและองค์กรคุณภาพ บริษัทเน้นแนวคิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) การพัฒนาบุคคลกรอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ทำให้การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของบริษัท พนักงานสามารถเรียนรู้และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
Motivation.
• วิธีการสร้างคน และดึงดูดคนเก่ง ๆ เอาไว้ เพราะคนเก่งต้องการอำนาจเพื่อไว้แสดงความสามารถ ถ้าไม่มีอำนาจ ก็ไม่มีโอกาสแสดงออก เราต้องมีเวทีให้เขา เมื่อเรากระจายอำนาจ เราก็กล้าที่ให้เขาแสดงได้เต็มที่ยิ่งขึ้น คนเก่งต้องการมีเกียรติ พอควักนามบัตรยื่นให้ใครต่อใคร ก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นถึงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจอย่างหนึ่
Achievement-oriented
• มีการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ฐานะยากจนในระยะยาว เซเว่น มีแผนขยายโครงการทวิภาคีไปสู่ระดับปริญญาตรีในหลายภาควิชา เช่น คอมพิวเตอร์ค้าปลีก ลอจิสติกส์ เมอร์เชี่ยนไดร์ซิ่ง ทำโครงการทวิภาคีร่วมกับกรมอาชีวศึกษา ให้เด็กเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย กับเซเว่น โดยมีผลตอบแทนจำนวนหนึ่งเมื่อจบแล้วจะมาทำงานกับเซเว่น ก็ยังได้อีก

R-rapid

• เรื่องคน เซเว่นมีนโยบายลดพนักงานประจำลงและใช้พนักงานพาร์ตไทม์เข้าเสริม จากเหตุผลที่ว่า การจ้างพนักงานประจำจะมีค่าใช้จ่ายที่จะตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการ โบนัส และอื่น ๆ ขณะที่ชั่วโมงการทำงานทอดยาวไปเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงเท่านั้น เทียบกับพนักงานพาร์ตไทม์ เมื่อมีชั่วโมงทำงานน้อยกว่าประสิทธิภาพก็ต้องมีมากกว่า แต่เมื่อมองในแง่ของความชำนาญย่อมเทียบไม่ได้กับพนักงานประจำไม่ได้ ดังนั้นเซเว่นจึงใช้วิธีผสมผสานโดยลดพนักงานประจำลง 1 คนและเสริมพนักงานพาร์ตไทม์เข้าไป 2 คนประสิทธิภาพการทำงานก็น่าจะมีมากกว่า หรืออย่างน้อยก็เท่าเดิม เช่น ในตอนแรกพนักงานประจำสาขา 12 คนลดเหลือ 10 คน แล้วหาพาร์ตไทม์เข้าไป 4 คน ขั้นต่อไปลดเหลือ 8 คน เพิ่ม พาร์ตไทม์เข้าไป เป็น 6 คน พนักงานพาร์ตไทม์ที่เพิ่มจะเพิ่มในช่วงที่มีลูกค้าหนาแน่น คือ ช่วง 12.00 – 17.00และ 21.00-22.00 น

Technology-powered Directing Synergistic
• ใชัยุทธศาสตร์ ANT MISSION & BEE MISSION ผึ้ง: BEE ทำหน้าที่อุดรูรั่วใหญ่ ๆ ประหยัดได้ครั้งละมาก ๆ ประหนึ่งผึ้งงาน ช่วยประหยัดเม็ดเงินให้บริษัทได้ครั้งละเป็นหลักล้าน มด ANT ดูแลเรื่องแยกย่อยเล็กมาก มีประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝูงผึ้ง ตัวอย่างความสำเร็จ คือ สลิปใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกให้ลูกค้า เพียงแค่ลดความยาวลง 1 เซนติเมตร ภายใน 1 ปี ประหยัดกระดาษได้ 4,680 กิโลเมตร ลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่งสินค้า โดยนำรถ 6 ล้อมาใช้แทนรถบรรทุกเล็ก เพื่อให้ขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวได้มากขึ้น ทำให้ประหยัดได้ 13ล้านบาท
Motivation.
• ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดมาตรฐานจากการบริการเป็นหนึ่งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขามีระบบการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Inspection) อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยเน้นการดูแลรักษาสภาพร้านและอุปกรณ์ทุกชนิดภายในร้านให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งความพร้อมของพนักงานในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
Achievement-oriented

R-rapid Technology-powered
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารการหมุนเวียนของสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาความสามารถในการดำเนินการ ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมส่งผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการบริหารร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปตามปกติ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทได้

CONTROLING
บริษัทได้มีการกำหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ และให้มีการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นอิสระรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทให้มีความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้ทำการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการในการกำจัด ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
มาตรฐานการบริการเป็นหนึ่ง
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขามีระบบการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Inspection) อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยเน้นการดูแลรักษาสภาพร้านและอุปกรณ์ทุกชนิดภายในร้านให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งความพร้อมของพนักงานในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
R-Rapid - Technology
• ตัดสินใจในการลงทุนด้านการควบคุมเนื่องจากแต่ละสาขาอยู่สถานที่ต่างกันอาจต้องใช้Technology เครือข่ายเพื่อทำการcontorl ฉับไว ด้วย Store Systemการขยายสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่น ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ทำให้เกิดข้อมูลเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องรวบรวมเข้าศูนย์ข้อมูลของสำนักงานใหญ่ โดยตรงสำหรับใช้ในการวิเคราะห์วางแผน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทจึงลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการวางระบบงาน ร้านสาขา (Store System) เพื่อรับข้อมูลที่ร้านสาขาด้วย ให้สามารถสั่งสินค้า ได้ถูกต้องรวดเร็ว ทันความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่
Achievement-oriented
• การนำระบบ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในองค์กรทำให้มีการปรับปรุงงาน การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2559 21:14

    มีเว็บต้นฉบับหรือว่าที่มาไหมครับ

    ตอบลบ